správa majetku

Služby v oblasti správy domů poskytujeme v pracovních dnech od 8:00 do 16:00.

V případě poruchy je pro Vás k dispozici nepřetržitá poruchová služba, která je schopná opravu zajistit kvalifikovanými zaměstnanci s profesionálně vybavenými vozidly.

Správa nemovitostí se skládá z několika částí.Protože naším cílem je individuální přístup ke klientům, představíme Vám správu alespoň v základních bodech:

Smluvní zajištění dodávek všech energií a ostatních služeb, nutných k provozu nemovitosti (dodávky tepla, teplé a studené vody, elektřiny pro společné části domu, atd.)

 • Platby SIPEM
 • Předpisy služeb a nájmu
 • Vedení evidence vlastníků, členů družstva, nájemců
 • Zpracování měsíčních předpisů zálohových plateb
 • Zpracování ročního vyúčtování služeb dle platné legislativy
 • Evidence plateb
 • Upomínání a evidence dlužníků
 • Odečty vodoměrů a rozdělovačů topných nákladů
 • Cejchování vodoměrů
 • Nepřetržitá poruchová služba
 • Poptávkové, příp.výběrové řízení na dodavatelské práce většího rozsahu
 • Spolupráce týkající se zajištění financování revitalizace včetně dotačních programů a realizace prací


V případě zájmu bytových družstev, je společnost schopna zpracovat Prohlášení vlastníka budovy dle zákona 72/1994 Sb., v platném znění, dokument nutný pro převod bytů do osobního vlastnictví. V souvislosti s převodem zpracovává naše společnost smlouvy o převodu bytů z majetku bytového družstva do majetku vlastníků.

Právní služby v oblasti bytové politiky

Vymáhání pohledávek

 • konzultace možností a způsobů vymáhání
 • sepsání mandátní smlouvy a plné moci k zastupování
 • zajištění listů vlastnictví a výpisů z rejstříků


Konzultace návrhů smluv
všechny druhy smluv, souvisejících se správou bytového fondu ( např. kupní smlouvy na převod bytů u SVJ, převody členských podílů u BD )

Konzultace žalob
všechny druhy žalob, související se správou bytového fondu ( např. vyklizení bytu, zrušení práva užívání bytu ) Konzultace jiných záležitostí souvisejících se správou bytového fondu ( např. informace ke Stanovám, záležitosti členských schůzí, zápisů do rejstříků, vztahy statutárních orgánů k ostatním orgánům společenství nebo družstev

Aktuality

Webové stránky pro bytová družstva a společenství vlastníků

Vytvoření webových stránek pro bytová družstva a společenství vlastníků 3900,00 Kč

Profesionální fotografie vašeho domu 790,00 Kč

Vytvoření loga vašeho bytového družstva nebo společenství vlastníků 4000,00 Kč

Správa a údržba Vašeho webu 1680,00 Kč + DPH/ročně

Vytvoření e-mail: ZDARMA

Vytvoření firemního zápisu na Seznam FIRMY.CZ ZDARMA

Zakoupené domény pro Vás

www.spolecenstvi-vlastniku.eu , www.bytove-druzstvo.eu


© 2011 ADRIATOM s.r.o. | design MamiArt s.r.o. | vyrobilo ABM Morava s.r.o.

ADRIATOM s.r.o.
mail: info@adriatom.cz
tel: +420 608 355 552